מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

אלפון מועצה מקומית קרית יערים
רחוב הגרא 25, 90840 טל: 02-533-2735 פקס: 02-533-2737

x208 רוטנברג שמואל גזבר 1
x210 הנהלת חשבונות 2
x203 רוזנטל הרב אברהם לשכת ראש המועצה 3

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here