מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

שרותי רפואה ובריאות

02-5331010 הגר"א 24 בית החלמה 1
02-5330632 02-5341910 בלוך 20 רפאל דר' בורץ 2
02-5700503 יצחק 17 חנה דר' לוין 3
02-5341815 הריף 3 טיפת חלב 4
101 מד"א 5
02-534-6135 מקוה 6
02-5341005 בלוך 20 מכבי מרפאת טלזסטון 7
ימים א,ב,ד,ה 8:00-12:30, וגם 14:30-17:30
ביום ג 9:00-12:30, יום ו 8:30-12:00
02-543791 02-534-1404 הגר"א 3 מאוחדת קופת חולים 8
א-ה בוקר 8:00-12:00, יום ו 8:00-11:30
אחר הצהריים א,ד,ה 16:00-20:00

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here