מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

שעורים קבועים והרצאות בקרייה
מסודר לפי יום בשבוע
לפי יום

לפי מקום

לפי מין

לפי סוג

לפי מרצה

גברים נחלת צבי רב אהרן גולדשטיין 21:00 יומי Daf Yommi 1
גברים נחלי דעת רב בראון אליעזר 19:30 יומי Daf Yommi 2
גברים חסידים רב וינוגרד 20:30 יומי דף יומי 3
גברים נחלת צבי רב פרובר 19:30 יומי גמרא חגיגה 4
גברים נחלי דעת רב אליהו גולדשטיין 22:10 חמישי פרשת השבוע 5
גברים נחלת צבי רב קובר 07:15 שבת הלכות שבת 6
אב ובנו נחלת צבי רב מזרחי 15:30 שבת אב ובנו 7
אב ובנו בני הישיבות רב ירחמיאל בלומנפלד 19:30 שבת אב ובנו 8
נשים בית הקשיש רב סמיט 09:30 שבת עניני דיומא 9

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here