מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

שעורים קבועים והרצאות בקרייה
מסודר לפי מקום ההרצאה
לפי יום

לפי מקום

לפי מין

לפי סוג

לפי מרצה

נשים בית הקשיש רב סמיט 09:30 שבת עניני דיומא 1
אב ובנו בני הישיבות רב ירחמיאל בלומנפלד 19:30 שבת אב ובנו 2
גברים חסידים רב וינוגרד 20:30 יומי דף יומי 3
גברים נחלי דעת רב בראון אליעזר 19:30 יומי Daf Yommi 4
גברים נחלי דעת רב אליהו גולדשטיין 22:10 חמישי פרשת השבוע 5
גברים נחלת צבי רב אהרן גולדשטיין 21:00 יומי Daf Yommi 6
גברים נחלת צבי רב קובר 07:15 שבת הלכות שבת 7
גברים נחלת צבי רב פרובר 19:30 יומי גמרא חגיגה 8
אב ובנו נחלת צבי רב מזרחי 15:30 שבת אב ובנו 9

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here