מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

שעורים קבועים והרצאות בקרייה
מסודר לפי גברים, נשים, נערות, וכו.
לפי יום

לפי מקום

לפי מין

לפי סוג

לפי מרצה

גברים נחלת צבי רב אהרן גולדשטיין 21:00 יומי Daf Yommi 1
גברים נחלי דעת רב בראון אליעזר 19:30 יומי Daf Yommi 2
גברים נחלת צבי רב קובר 07:15 שבת הלכות שבת 3
גברים חסידים רב וינוגרד 20:30 יומי דף יומי 4
גברים נחלת צבי רב פרובר 19:30 יומי גמרא חגיגה 5
גברים נחלי דעת רב אליהו גולדשטיין 22:10 חמישי פרשת השבוע 6
נשים בית הקשיש רב סמיט 09:30 שבת עניני דיומא 7
אב ובנו נחלת צבי רב מזרחי 15:30 שבת אב ובנו 8
אב ובנו בני הישיבות רב ירחמיאל בלומנפלד 19:30 שבת אב ובנו 9

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here