מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

שעורים קבועים והרצאות בקרייה
מסודר לפי סוג השעור
לפי יום

לפי מקום

לפי מין

לפי סוג

לפי מרצה

גברים נחלת צבי רב אהרן גולדשטיין 21:00 יומי Daf Yommi 1
גברים נחלי דעת רב בראון אליעזר 19:30 יומי Daf Yommi 2
אב ובנו נחלת צבי רב מזרחי 15:30 שבת אב ובנו 3
אב ובנו בני הישיבות רב ירחמיאל בלומנפלד 19:30 שבת אב ובנו 4
גברים נחלת צבי רב פרובר 19:30 יומי גמרא חגיגה 5
גברים חסידים רב וינוגרד 20:30 יומי דף יומי 6
גברים נחלת צבי רב קובר 07:15 שבת הלכות שבת 7
נשים בית הקשיש רב סמיט 09:30 שבת עניני דיומא 8
גברים נחלי דעת רב אליהו גולדשטיין 22:10 חמישי פרשת השבוע 9

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here