מנהל
צור קשר
מועצה
זמנים
חרום
הודעות
אודות הישוב
דף הבית
אלפון
ישיבות
בתי-ספר
בתי-כנסת
גמ'חים
שעורים

רפואה
סופרבוס
נדל'ן
עסקים
לוח העיר

תן חיוך
חיפוש
English

זמני זריחה ושקיעה אופק טלזסטון
זמני נץ החמה הנראה ושקיעה באדיבות לוח בכורי יוסף
זמני כניסת שבת חושבו לפי דקות שעון ויציאת שבת לפי דקות זמניות מזמן שקיעה בהתאם
שקיעה זריחה יום עיברי לועזי
דפדף לימים אחרים
סוף הקובץ
40 דקות 30 דקות 20 דקות
כניסה
ר"ת רש"י שקיעה
יציאה

Copyright © Yaacov Shemesh. Design and Graphics by יש יועצים For other information and advertising Click Here